Jan Blažej SANTINI a moje fotoschůzky s jeho barokní architekturou


Tyto stránky věnuji s radostí, úctou a láskou odkazu geniálního barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (1677 - 1723), jehož dílu se hluboce obdivuji.

Poskytují svědectví o tom, jak vnímám Santiniho dílo okem hledáčku fotoaparátu, s ohledem na aktuální možnosti a podmínky daných lokalit.

Mariánská Týnice

proboštství a poutní kostel Zvěstování Panny Marie, severní Plzeňsko;
pro mě to tady všecko začalo...

Kladruby

benediktýnský klášter a klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta;
"kde Santini a Dientzenhofer přiložili ruce k dílu"

Zelená Hora

Žďár nad Sázavou, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, jedna z nejvýznamnějších Santiniho staveb, památka UNESCO

Byť osud vyměřil Santinimu jen pouhou čtvrtinu 18. století pro jeho práci, jeho výjimečný talent, nezměrná pracovitost a schopnost nalézat neobvyklá řešení sakrálních staveb ve stylu barokní gotiky, nám zanechaly pozoruhodný odkaz. Jeho význam potvrzuje i zapsání dvou Santiniho staveb na český seznam kulturního a nemovitého dědictví UNESCO.

Na těchto stránkách usiluji kompletně fotograficky zdokumentovat Santiniho dochované dílo. Je to úkol náročný a nevím, jak dlouho mi potrvá. Ale v tomto případě platí, že samotná cesta je cíl - prodchnutý radostí z ustavičného poznávání a objevování všech barev a odstínù mistrova díla. Je to nádherná cesta!
/FZ/

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting