MLADOTICE

V obci Mladotice na severním Plzeňsku stojí unikátní kaple Jména Panny Marie, která také souvisí s plaským klášterem. Nechal ji totiž vybudovat plaský opat Eugen Tyttl, a projekt zadal tehdy mladému Santinimu. Opat sám měl potom ke kapli vřelý vztah a často ji navštěvoval. Interiér zdobí motivy hvězdy v různých ikonografických podobách, tedy mariánské symboly. Rozličné geometrické tvary a rozměry se tu potkávají v téměř mystických souvislostech, což vše činí z této „malé stavby“ zcela jedinečný objekt. Ale nejsou vlastně všechna díla Santiniho jedinečná? Kaple se nyní nachází v majetku obce. Po zrušení plaského kláštera v rámci reforem Josefa II. jí totiž hrozil zánik, a tak ji roku 1800 za pomoci sbírky odkoupili občané Mladotic. Autorství kaple se Santinimu ještě donedávna pouze připisovalo, na základě rozboru díla. Potom však byla při rekonstrukci v letech 2008 - 2009 nalezena původní listina, která Santiniho autorství přímo dokládá. Příběh ve 21. století takřka neuvěřitelný - jaká tajemství mladotická kaple ještě skrývá?


Fotografie jsem pořídil v srpnu 2015 během jediné návštěvy domluvené na obecním úřadě s panem starostou, který se mně a mým přátelům ochotně věnoval, vedl zasvěcený výklad
a odpovídal na naše zvídavé otázky. Několik technických chyb na snímcích, způsobených mou nedostatečnou obeznámeností s novým aparátem, nijak nesnižuje radost z návštěvy
a přátelské prohlídky kaple.

FOTOGALERIE MLADOTICE

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.