PLASKÝ KLÁŠTER

Na první pohled nenápadným dojmem působí Plaský cisterciácký klášter na sever od Plzně. Jeho historie je však slovutná a jeho stavební bohatost překlenuje několik staletí v dobrém i ve zlém. Místní podmáčený terén donutil Santiniho založit novou budovu konventu na dubových pilotech, což je asi skutečnost mnohým známá. Systém pilotů vyžaduje stabilní hladinu vody a zároveň dobré odvětrávání. Ukázkový systém vzdušníků je možno několikrát ročně navštívit. Klášter sám se honosí mnoha osobitými ukázkami Santiniho geniality - jsou tu dvě samonosná vznešená schodiště a samonosné schodiště šnekovité, které hypnoticky přitahuje hledáček každého fotografa, dále kaple svatého Bernarda, zakladatele řádu, a kapitulní síň. Za pozornost rozhodně stojí i na pohled nenápadný zahradní altánek, nacházející se v areálu kláštera proti barokní sýpce, jejímž autorem je Jan Baptista Mathey, Santiniho předchůdce a zřejmě i učitel. Původní velkorysý a úchvatný plán stavby nového klášterního areálu se bohužel neuskutečnil. Jeho podobu však můžeme obdivovat od roku 2016 na modelu během prohlídkového okruhu konventem.

FOTOGALERIE PLASY

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.